Seion Ro-wen

Y Ro-wen

 

 

 

HYSBYSFWRDD/NOTICE:


Dim ar hyn o bryd!


Isoline a Dorothy

Yn ddiweddar yng Nghapel Mawr Dinbych, derbyniodd Isoline Greenhalgh o Gilfach Rowen, y Fedal Gee am ei holl waith caled ar hyd y blynyddoedd . Mae Isoline wedi bod yn ymwneud a threfnu'r Gwasanaethau Medal Gee am gyfnod hir. Dyma lun o Isoline gyda'i nith, Dorothy Gee Williams o Vancouver Island, Canada. Mae Isoline a Dorothy yn ddisgynyddion o'r diweddar Thomas Gee. Dymunwn llongyfarchiadau mawr iddi hi. 

-  (29/9/15)

-------------

Tu fewn i gapel Seion Ro-wenCafodd y wefan yma ei greu gan gofod cyf.